توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  سه شنبه, 26 تیر 1403  
الگوی پوستر
حامیان

کتابچه مقالات
پوسترهای برتر

1. خانم ندا زال پور
2. خانم زینب خورابلو
3. خانم سمیرا عباسی
4. خانم مهدیه رادمان


:پوستر شاخص
خانم ارنواز کیکاووسی ( برنده جایزه دکتر زادمرد)

سخنرانی های برتر

۱- عباس کرمی:

کد مقاله isaac27 -1359


۲- وحیده مهدوی:

کد مقاله isac27-1083

دبیران سمینار